GREEN GRAY Red

Бібліотека

Читання – це співучасть у творчості.
Марина Цвєтаєва
Робота бібліотеки спрямована на виховання кваліфікованих майбутніх спеціалістів у галузі культури та мистецтва з високою громадянською, загальною політичною, правовою, професійною культурою. В основу організації роботи бібліотеки покладено:
 • Закон України «Про вищу освіту»;  
 • Національну доктрину розвитку освіти;  
 • Державну національну програму «Освіта» (Україна ХХІ ст.)  
 • Наказ Міністерства освіти і науки від 23.01.2004р. «Про затвердження Програми дій щодо реалізації положень «Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України»;  
 • Концепцію виховання дітей та молоді у національній системі освіти;  
 • Концепцію Державної цільової програми підтримки та розвитку читання на період 2015р.;
 
Головними напрямами роботи бібліотеки є:
 • громадянське виховання;  
 • моральне виховання;  
 • художньо-естетичне виховання;  
 • професійне виховання;  
 • фізичне виховання;  
 • формування здорового способу життя;  
 • екологічне виховання  
 
  У бібліотеці систематично оновлюється наповнення книжкових виставок, що дозволяє не лише наочно інформувати користувачів про нові надходження книг, періодичних видань, електронних документів, але й робить бібліотечне середовище більш відкритим і привабливим для відвідувачів, а отже – заохочує їх до подальшого користування бібліотекою та до читання літератури. Тематика масових заходів направлена на відзначення національних, професійних, релігійних та народних свят, історичних дат, ювілеїв відомих громадських діячів, науковців, освітян, видатних митців і письменників. До послуг читачів довідково-бібліографічний апарат бібліотеки: алфавітний, систематичний каталоги, систематична картотека статей, тематичні картотеки.  
  Бібліотека училища тісно співпрацює з ПЦК бібліотечних дисциплін. Зокрема студенти проходять навчальну практику на базі бібліотеки, маючи можливість на практиці реалізувати знання, отримані при вивченні теоретичних дисциплін. У бібліотеці працюють висококваліфіковані спеціалісти з вищою спеціальною освітою та великим досвідом роботи за фахом. У читальному залі завжди панує атмосфера творчого пошуку, затишку для читачів та доброзичливості.
  Уся робота бібліотеки направлена на максимальне задоволення інформаційних потреб користувачів, на допомогу навчально-виховному процесу, виховання інтелектуальних, фізичних, моральних, естетичних якостей особистості студентської молоді, професійної майстерності майбутніх фахівців.  

...

Яндекс цитирования