GREEN GRAY Red

Головна Навчання

Навчання на базі 11 класів

Денний відділ.

НА БАЗІ 11-ти КЛАСІВ


1. Спеціальність: «Народна художня творчість»

 • Спеціалізація: народне пісенне мистецтво
 • Спеціалізація: народне інструментальне мистецтво(народні інструменти)
 • Спеціалізація: народне інструментальне мистецтво (духові інструменти)
 • Спеціалізація: видовищно-театралізовані заходи

Вступні іспити:

 1. Сертифікати Українського центру якості оцінювання освіти з української мови та літератури.
 2. Творчий конкурс.

Детальніше...

Навчання на базі 9 класів

Денний відділ.

НА БАЗІ 9-ти КЛАСІВ


1. Спеціальність: «Народна художня творчість»

 • Спеціалізація: народне пісенне мистецтво
 • Спеціалізація: народне інструментальне мистецтво(народні інструменти)
 • Спеціалізація: народне інструментальне мистецтво (духові інструменти)
 • Спеціалізація: видовищно-театралізовані заходи

Вступні іспити:

 1. Українська мова
 2. Творчий конкурс.

Детальніше...

Заочний відділ

Заочний відділ

    Організація заочного відділу направлена, перш за все, на створення сприятливих умов для навчання студентів без відриву від виробництва і здобуття ними професії культурно-освітнього працівника.
На заочному відділі навчання проводиться за спеціальностями:

 •  «Народна художня творчість»
 • «Хореографія»
 • «Бібліотечна справа»
 • «Декоративно-прикладне мистецтво»

Детальніше...

Розклад іспитів

Розклад вступних іспитів в КЗ "Мелітопольське училище культури" ЗОР на 2014-2015 навчальний рік

Денна форма навчання

Детальніше...

Вартість навчання

КОШТОРИС  ВАРТОСТІ  НАВЧАННЯ

    "ЗАТВЕРДЖУЮ"                                           
    Директор КЗ «МУК»ЗОР              
    ____________________М. О. Єгоров
                  (підпис)
    « 15 »  липня  2014 р.

 

 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

Разом (грн.)

1 рік

2 рік

3 рік

4 рік

Денне відділення

 

 

 

 

 

Народна хореографія

56718,31

14156,85

14156,85

14156,85

14247,76

на базі   9 кл.

Народна хореографія

42915,00

-

14156,85

14156,85

14601,30

на базі 11 кл.

Духові та народні інструменти 

113669,50

28339,51

28339,51

28339,51

28650,97

на базі 9 кл.

Духові та народні інструменти

85950,09

-

28339,51

28339,51

29271,07

на базі 11 кл.

Декоративно - прикладне мистецтво

20348,89

5065,76

5065,76

5065,76

5151,62

на базі 9 кл.

Декоративно - прикладне мистецтво

15535,66

-

5065,76

5065,76

5404,15

на базі 11 кл.

Видовищно – театралізовані заходи                       

48783,80

12156,81

12156,81

12156,81

12313,38

на базі 9 кл.

Видовищно -театралізовані заходи

36955,29

-

12156,81

12156,81

12641,67

на базі 11 кл.

Народне пісенне мистецтво

98153,48

24439,88

24439,88

24439,88

24833,83

на базі 9 кл.

Народне пісенне мистецтво

74097,44

-

24439,88

24439,88

25217,68

на базі 11 кл.

Бібліотечна справа

7674,40

2556,87

2556,87

2560,66

-

на базі 9 кл.

Бібліотечна справа

5284,20

-

2556,87

2727,33

-

на базі 11 кл.

Заочне відділення

 

 

 

 

 

Народна хореографія

10245,94

-

3416,65

4072,00

2757,29

на базі 11 кл.

Видовищно - театралізовані заходи

10465,73

-

3156,90

4731,36

2577,47

на базі 11 кл.

Духові та народні інструменти

16085,21

-

5637,47

6416,70

4031,04

на базі 11 кл.

Народне пісенне мистецтво

15668,62

 

5734,37

5814,29

4119,96

на базі 11 кл.

Бібліотечна справа

2937,12

-

-

1468,56

1468,56

                           

Декоративно - прикладне мистецтво

-

-

-

-

-

 

Головний бухгалтер                                                                         І. В. Сарматіна 

Виконавець                                                                                       О. Б. Дитюк    

 

 

Умови прийому до вищих навчальних закладів

Нове в Умовах прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році

Прийом заяв та документів у паперовій або електронній формі від вступників розпочинається 11 липня.

Прийом заяв у паперовій або електронній формі від вступників на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти закінчується о 12.00 годині 1 серпня.

Прийом документів від осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти і проходять співбесіду закінчується о 18.00 годині 24 липня. Співбесіди та вступні екзамени проводяться з 25 липня до 1 серпня.

Прийом заяв та документів від осіб, які для вступу на навчання мають проходити творчі конкурси у вищих навчальних закладах закінчується 24 липня. Творчі конкурси проводяться у кілька сесій з 21 липня до 1 серпня.

Прийом заяв та документів від осіб, які вступають на навчання на основі базової загальної середньої освіти, закінчується 24 липня. Вступні екзамени проводяться з 25 липня до 1 серпня.

Рейтинговий список вступників, які вступають на основі базової та повної загальної середньої освіти, із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення, оприлюднюється не пізніше 12.00 години 2 серпня.

Перший строк вибору вступниками місця навчання закінчується о 18.00 годині 4 серпня. Оновлений список рекомендованих до зарахування оприлюднюється не пізніше 12.00 години5 серпня.

Другий строк вибору вступниками місця навчання закінчується о 18.00 годині 7 серпня. Оновлений список рекомендованих до зарахування оприлюднюється не пізніше 12.00 години8 серпня.

Третій строк вибору вступниками місця навчання закінчується о 18.00 годині 10 серпня.

Зарахування вступників на денну форму навчання на основі базової та повної загальної середньої освіти відбудеться:

- за державним замовленням не пізніше 15.00 години 11 серпня;

- за кошти фізичних та юридичних осіб (за умови виконання державного замовлення відповідного напряму (спеціальності)) не пізніше 18 серпня.

Прийом документів від осіб, які вступають на навчання за скороченими програмами підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста та бакалавра закінчиться о 18.00 годині 24 липня. Фахові вступні випробування проводяться з 25 липня до 1 серпня.

Строки прийому заяв та документів на навчання за вечірньою і заочною формами навчання визначаються Правилами прийому, тривалість прийому документів – не більше одного місяця. Зарахування проводиться не пізніше ніж через 15 днів після завершення прийому заяв та документів, протягом яких проводиться конкурсний відбір.

Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до вищого навчального закладу в паперовій або в електронній формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії навчального закладу.

При вступі на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста, а також бакалавра, вступник може подати заяву (заяви) в паперовій або в електронній формі не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями підготовки (на три спеціальності) у кожному з них. Заяви, подані на певний напрям підготовки (спеціальність) до одного вищого навчального закладу за різними формами навчання, вважаються фактом подання однієї заяви.

Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) реєструється уповноваженою особою приймальної комісії у Єдиній базі безпосередньо під час прийняття заяви.

У заявах, поданих до одного вищого навчального закладу, вступник зазначає пріоритет кожного напряму підготовки (спеціальності).

У разі відсутності у вступника додатка до диплома в друкованому вигляді під час подання заяви для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра, відомості про цей додаток (його змістовну частину) приймальна комісія отримує з Єдиної бази.

Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2014 році, або сертифікати чи їх дублікати, видані у 2013, або 2012, або 2011, або 2010, або 2009, або 2008 роках.

Заяви в електронному вигляді мають право подати вступники, які бажають взяти участь у конкурсному відборі на основі атестата про повну загальну середню освіту, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів.

Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої цими Умовами та Правилами прийому мінімальної кількості балів, до участі у конкурсному відборі не допускаються і на навчання не зараховуються. Тобто, у випадку, якщо кількість балів з одного з непрофільних конкурсних предметів, визначених Правилами прийому, становить нижче 124 балів, а профільним предметом є творчий конкурс, особа не допускається до участі у конкурсному відборі.

Внесений до Єдиної бази за 12-бальною шкалою середній бал атестату про повну загальну середню освіту автоматично переводиться у 60-бальну шкалу з використанням коефіцієнту«5».

Інформація про осіб, які є призерами IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, вноситься Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки до Єдиної державної електронної бази з питань освіти до 1 липня.

Величина додатково нарахованих балів встановлюється:

- особам, нагородженим дипломами I ступеня, – 50 балів;

- особам, нагородженим дипломами IІ ступеня, – 40 балів;

- особам, нагородженим дипломами IІІ ступеня, – 30 балів.

Чемпіонам та призерам (особам, які посіли І–ІІІ місце) чемпіонатів України, проведених протягом двох останніх років додатково нараховуються бали:

- чемпіонам України – 50 балів;

- особам, які посіли ІІ місце на чемпіонаті України –  40 балів;

- особам, які посіли ІІІ місце на чемпіонаті України – 30 балів.

 

...

Яндекс цитирования

Кількість читачив

На сайті 5гостей та відсутні користувачі

Статистика

 • Відвідувачі : 1
 • Статті : 146
 • Веб-посилання : 9