GREEN GRAY Red

Педагогічний кабінет

У роботі педагогічного колективу значна увага приділяється вдосконаленню методичного забезпечення навчального процесу. Провідну роль у цьому відіграє педагогічний кабінет училища, який направляє і координує роботу предметно-циклових комісій. Разом з навчальною частиною училища щорічно розробляється центральна методична тема і окремі теми для різних циклових комісій. Розроблені критерії науково-методичної роботи кожного викладача. Кабінет надає методичну допомогу молодим викладачам - на базі кабінету працює «Школа молодого викладача».

Методична діяльність у педагогічному колективі за останні роки стала цілісною системою, заснованою на досягненнях науки та практики, спрямованої на всебічний розвиток потенціалу викладачів. Нові форми підвищення кваліфікації дозволяють щорічно підвищувати кваліфікацію всім викладачам, та один раз в п’ятирічку проходити навчання в Інституті післядипломної освіти Державної Академії керівних кадрів культури і мистецтв. Викладачі училища підготували та видали для студентів програми, навчальні посібники, авторські курси лекцій та методичні розробки:

 • Бервецький Б.С. Методрекомендації «Майстерність актора» 
 • Сергєєва Т.А. Програма та методичні рекомендації з предмета «Аналіз музичних творів»
 • Сергєєва Т.А. Програма «Сольфеджіо»
 • Крапівка М.В. Ляльковий театр
 • Білоконь В.І. Курси лекцій з предметів «Культурно-дозвіллєва діяльність» (випуски 1-5),  «Менеджмент соціально-культурної сфери». «Культурология»
 • Білоконь В.І., Островська Т.В. Програма «Навчальна та виробнича практика з КДД»
 • Носова Н.В. Методрекомендації «Самостійна робота студентів з навчальної дисципліни «Живопис»
 • Черкес Л.О. Програма «Класичний танець»
 • Себестіянський М.А. Програма «Український танець»
 • Чміль В.А. Програма «Композиція та постановка танцю»
 • Чміль В.А. Програма «Танець»
 • Черкес Л.О., Майба О.К. Методрекомендації «Гімнастика. Пластика. Гармонія»
 • Білоконь В.І. Програма «Культурно-дозвіллєва діяльність»
 • Чміль В.А. Танці Запорізького краю в обробці З.Сизоненка
 • Білий А.І. Музика в танці (рекомендації та нотний матеріал на допомогу концертмейстерам та керівникам хореографічних колективів)

...

Яндекс цитирования