GREEN GRAY Red

Головна Правила прийому

Правила прийому на 2015 рік

Правила прийому на 2015 рік

Провадження освітньої діяльності у комунальному закладі «Мелітопольське училище культури» Запорізької обласної ради здійснюється відповідно до освітньо-професійних програм підготовки молодшого спеціаліста галузі знань 0201 «Культура», напрямів підготовки 6.020104 «Народна художня творчість», 6.020102 «Бібліотечна справа» та галузі знань 0202 «Мистецтво», напрямів підготовки 6.020202 «Хореографія», 6.020208 «Декоративно-прикладне мистецтво» та ліцензії Міністерства освіти і науки серія АГ № 382594, дата отримання – 25.11.2011 р, термін дії ліцензії для спеціальностей 5.02010401 «Народна художня творчість» та 5.02010201 «Бібліотечна справа» - до 01.07.2015 р.; для спеціальностей 5.02020201 «Хореографія» та 5.02020801 «Декоративно-прикладне мистецтво» - до 01.07.2016 року.

Правила прийому розроблені Приймальною комісією комунального закладу «Мелітопольське училище культури» Запорізької обласної ради (надалі – Відбіркова комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15 жовтня 2014 року № 1172 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2014 року за № 1390/26167.

...

Яндекс цитирования